1ο Ενιαίο Λύκειο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5