Σουβλάκια Αττική-Αγία Παρασκευή Διονύσης Νο.1

2106396722
Αγίου Ιωάνου 39