Θερινοί Κινηματογράφοι-Cine School

210 6017565 Κήπος μέ τραπέζια
Νεαπόλεως 5
210 6017565 Κήπος μέ τραπέζια