Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΜΟΡΙΑΣ (Ο)

Τηλ.: 2106010129 - Ειρήνης 56, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 2106010129 - Ειρήνης 56, Αγ. Παρασκευή