Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΜΕΖΕΡΛΟΥ

Τηλ.: 2106084962 - Αγ. Ιωάννου 63, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 2106084962 - Αγ. Ιωάννου 63, Αγ. Παρασκευή