ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ANCIEN PRATICIEN HOSPITALIER ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΓΕΛΩΝΟΣ 9