ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ

Σούτσου Δημήτριου 24 , ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ