46ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 10, 11471 ΑΠΜΕΛΟΚΗΠΟΙ