Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΒΛΑΣΣΗΣ

Τηλ.: 2107256335 - Μαιάνδρου 15, Ιλίσια
Τηλ.: 2107256335 - Μαιάνδρου 15, Ιλίσια