Δραματικές Σχολές-ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Μαυρομματαιων 25