Μάκης - Πάνος

Θεσσαλονίκη - ΣΥΚΙΕΣ

Αγίου Δημητρίου 33, Συκιές