ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2610272210
ΕΡΜΟΥ 53 26221