ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγοι
2610-450797, 6974192118
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 275 26222
2610-450797, 6974192118