ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Αιματολόγοι
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-43