Σχολεία-Πάτρα Δευτεοβάθμια Εκπαίδευση Αχαϊας

2610243100
Ερμού 70