ΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγοι
2610224334
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 26221