ΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610224334
ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 26221