ΒΕΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610223136
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 26221