Θέατρα-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Βασ. Γεωργιου Α Πλατεια 17