ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
6946900671- 2610220855
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27 26221
6946900671- 2610220855