ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2610270888
ΚΑΡΙΝΘΟΥ 220-222 26221