ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2610276904
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-43 26221