ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2610278654
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-43