ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610278654
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41-43