Βενιζελου Ελευθ. 39

Καβάλα ΚΑΒΑΛΑ
Βενιζελου Ελευθ. 39