Αντιπροσωπίες Ford-Θεσσαλονίκη-ΚΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΚΟΡ ΑΒΕΕΑ)

Τηλ.:2310473330 Fax:2310475168
Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών
Τηλ.:2310473330 Fax:2310475168