Σουβλάκια Αττική-Κυψέλη Περίπτωση

2108655594
Αγίας Ζώνης 29