Ταβέρνες-Μοντέρνες ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ (Ο)

Τηλ.: 2108216598 - Φ. Νέγρη 72, Κυψέλη
Τηλ.: 2108216598 - Φ. Νέγρη 72, Κυψέλη