Νυχτερινές Πίστες-Ταβέρνες με πρόγραμμα - ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΟ

Τηλ.: 2108678862 - Λ. Καραγιάννη κ. Σαμοθράκης 3, Κυψέλη
Τηλ.: 2108678862 - Λ. Καραγιάννη κ. Σαμοθράκης 3, Κυψέλη