ΠΛΥΝΤΗΡΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

28ης Οκτωβρίου (ή Πατησίων) 195 Αθήνα