Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΚΑΡΑΒΑΝΙ

Τηλ.: 2108251896 - Φ. Νέγρη κ. Ζακύνθου 1, Κυψέλη
Τηλ.: 2108251896 - Φ. Νέγρη κ. Ζακύνθου 1, Κυψέλη