Θερινοί Κινηματογράφοι-Στέλλα

210 8659200 κήπος μέ τραπέζια
Τενέδου 34
210 8659200 κήπος μέ τραπέζια