ΔΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2108663354
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 210 11256