ΝΙΚΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Αθήνα - ΚΥΨΕΛΗ

Κύπρου 57, Αθήνα, 11256, ΑΤΤΙΚΗΣ