Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Τηλ.: 2108676155, 2108674001 - Λεωφ. Πατησίων 208 κ. Καλιφρονά
Τηλ.: 2108676155, 2108674001 - Λεωφ. Πατησίων 208 κ. Καλιφρονά