ΓΙΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-Ν.ΨΥΧΙΚO

Αθήνα - ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

21067771540,2106771543,6932632669 Σύντομη Περιγραφή
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 338 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ 5 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ