Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Νέας Ζηλανδίας

210-6874701
Κηφισιας Λεωφορος 268