Θερινοί Κινηματογράφοι-Φιλοθέη

210 6833398 Κήπος μέ τραπέζια
Δροσοπούλου
210 6833398 Κήπος μέ τραπέζια