το θαλερό - χώρος δημιουργικής έκφρασης και ψυχικής υγείας

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Νικηφόρου ουρανού 16