ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2155651942
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 56