Χώροι Τέχνης-Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Τηλ.: 2103398600 - Σίνα 31, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103398600 - Σίνα 31, Κολωνάκι