Χώροι Τέχνης-Πολυχώρος Μεταίχμιο

Τηλ.: 2113003500 - Ιπποκράτους 118
Τηλ.: 2113003500 - Ιπποκράτους 118