ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Ασκληπιού 39