Εκκλησίες-Αθήνα-Πευκάκια Άγιος Νικόλαος

Οκτάβιου Μερλιέ