Βιβλιοθήκες-Βιβλ.Γαλλικού Ινστιτούτου

210-3398652 (3ος Όροφος)
Σινα 31
210-3398652 (3ος Όροφος)