ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2103644939-6974917913
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ 6 11472
2103644939-6974917913