ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2103632377-6944776333 Σύντομη Περιγραφή
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ