ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96