Κέντρο Γυναικολογικών Υπερήχων, Γρηγόριος Δερδελής

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

βασιλισσης σοφιας 111