ΒΕΖΥΡΕΛΛΗ Α. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β