ΣΠΑΝΙΔΗΣ Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Β