Αιγυπτιακή Κουζίνα-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2108210004 - Μουσείο
Μετσόβου 13
Τηλ.: 2108210004 - Μουσείο